Tilinpäätös­analyysi

Tiliheseri tarjoaa ammattitaitoisia tilinpäätösanalyysejä yrityksille. Pitkän kokemuksen ja ajanmukaisen tiedon ansiosta palvelumme on laadukasta ja kattavaa.

Asiakkaitamme ovat pääosin pienyritykset, yhdistykset ja asunto-osakeyhtiöt. Hyvien etäyhteyksien ansiosta pystymme toimittamaan palveluitamme ympäri Suomea.

Tilinpäätösanalyysi antaa kuvan yrityksen taloudellisesta tilasta

Yrityksen taloudellinen tila saadaan selville tunnuslukuanalyysilla, jossa tutkitaan kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen liittyviä tunnuslukuja. Kaikille tunnusluvuille on asetettu yleiset ohjearvot, joiden perusteella yrityksen taloudesta annetaan arvo.

Milloin tilinpäätösanalyysiä tarvitaan?

Yritystoiminnan eri vaiheissa voi tulla tarvetta erilaisille tilinpäätösanalyyseille. Yleensä analyysiä tarvitaan, kun yritykseen liittyvät erilaiset sidosryhmät ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilasta.

Sijoittajat ja rahoitus

Erilaisia tilinpäätösanalyysejä voidaan tarvita siinä tilanteessa, kun yrityksessä on ulkopuolisia sijoittajia ja useampia osakkeenomistajia, jotka ovat kiinnostuneita siitä, onko heidän sijoituksensa ollut kannattava ja onko tiedossa osinkotuottoja sijoituksille.

Jos yrityksellä on rahoitusta, oli se pankista tai muulta rahoitusyhtiöltä, rahoituksenantajat saattavat kysyä tietoja, jotka selviävät tilinpäätösanalyysin perusteella.

Yrityksen myyjä tai ostaja haluaa tilinpäätösanalyysin (H3)
Yritystoimintaa myytäessä tai ostettaessa on hyvä selvittää yrityksen taloustietoja tilinpäätösanalyysin avulla.

Tilinpäätösanalyyseissä voidaan selvittää yrityksen taloudellinen tila, ja se lasketaan tilinpäätöksen lukujen perusteella.

Taloushallinnon asiantuntijatoimisto

Tiliheseri Oy on Lohjalla sijaitseva taloushallinnon asiantuntijatoimisto.

Asiakaspalautteen mukaan palvelumme taso on laadukasta ja kattavaa. Tiliheseri Oy:stä saat luotettavan kumppanin, neuvoja ja tukea yritystoiminnan eri vaiheissa ja asiointi on hyvin yksilöityä ja henkilökohtaista.

Autamme mielellämme jo siinä vaiheessa, kun yritystoiminta on vasta suunnitteluvaiheessa. Yritystoiminnan perustamisvaiheessa on paljon asioita, joissa pystymme auttamaan. Toimintamme on asiakaslähtöistä ja haluamme tuntea asiakkaamme. Räätälöimme jokaiselle asiakkaallemme sopivan palvelukokonaisuuden.

Tarjoamme palvelumme asiakkaille, jotka arvostavat hyvää ja laadukasta asiantuntijapalvelua.

Tarjoamme talouden asiantuntijapalvelua ja neuvontaa yrityksen johdon päätöksien tueksi. Palveluihimme kuuluu taloustietojen raportointia ja tunnuslukujen analysointia. Lisäksi voimme tehdä projektiluonteisia kirjanpidon aineistojen tiedonkeruuta ja dokumentointia ja analysointia yrityksen johdolle.